ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Print
There are no translations available.

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.) αποτελεί σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα.

Κύριο μέλημα  και σκοπός του είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών του με άμεση,  έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκάστοτε προβλημάτων.

Ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών των μελών του και του κλάδου, να αποτελεί διαπραγματευτικό και αντιπροσωπευτικό όργανο των Ελληνικών επιχειρήσεων για την καλύτερη προβολή των αιτημάτων τους και να μεριμνά για την ορθή τήρηση των Νόμων και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων σε ότι αφορά τις Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και τα Φορολογικά Συστήματα

Αποτελείται από τριάντα δύο (32) εταιρείες, επιχειρήσεις που έχουν ως γενικότερο αντικείμενο δραστηριότητας τους την εισαγωγή, κατασκευή και διακίνηση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με Ταμειακά Συστήματα.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση του Συνδέσμου ή τη διαχείριση της περιουσίας του.